chứng chỉ đại lý hải quan

  1. Tùng.oo

    Toàn quốc Tuyển sinh lớp nghiệp vụ Khai Hải Quan điện tử(học online)

    Mô tả chi tiết: *Lịch học: Cố định các ngày chủ nhật *Học phí: 3.200.000VNĐ/trọn khóa/học viên *Giảng viên: Những bộ cấp cao nhiều năm làm việc trong hải quan, kỹ năng sư phạm giỏi. *Nội dung học gồm: -Phần 1: Pháp luật về Hải quan -Phần 2: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương -Phần 3: Kỹ...
  2. H

    Toàn quốc Lớp nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử tại hải phòng_0969868630(ms thắm)

    Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử Căn cứ theo công văn số 1005/TCHQ-TCCB của Tổng Cục Hải quan ngày 25/2/2013 thì Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam là cơ sở đào tạo được phép tổ chức đào tạo Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức...
Top