Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch

  1. Trần Trần

    Hà Nội Chứng chỉ hướng dẫn viên, điều hành tour du lịch

    CẤP CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN, ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA TRÊN TOÀN QUỐC: 1. Đối tượng: Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH 2. Thời gian đào tạo & học phí: Giảm 20% lệ phí thi tại một số cơ sở: ***. Nghiệp vụ hướng dẫn viên: + Những bạn đã có kiến thức trong ngành: Ôn 2 ngày + Thi - Học phí 2...
Top