Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

chứng chỉ kế toán viên

  1. D

    Toàn quốc LỚP HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

    LỚP HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (HỌC ONLINE) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ Phương Thanh 0902 86 86 84 Đối tượng học: – Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an...
  2. giaoducvietnam09

    Hồ Chí Minh Thi chứng chỉ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN;NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH do Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính cấp

    Thi chứng chỉ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN;NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH do Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính cấp (Phục Vụ Cho Kỳ Thi Nâng Ngach Kế Toán Viên Và Ngạch Kế Toán Viên Chính) Hotline : 0902 868 649(Cô.Linh,Phòng đào tạo) Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụvề ban hành tiêu chuẩn nghiệp...
Top