Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

#chứngnhậnantoànthựcphẩm

  1. NGÂN2503

    Toàn quốc Thủ tục đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn công nghiệp

    CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LÀM GIẤY PHÉP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CHO BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP Luật An toàn thực phẩm năm 2010 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ; quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm Thông tư 16/2012/TT-BYT Căn cứ theo đề nghị Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực...
Top