Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

chuối hột

  1. H

    Toàn quốc Bán Giai nhân và men R

    ~Tác giả - Đỗ Hồng~ “Nếu em hỏi: “giữa em và men R Chọn bên nào cho trọn nghĩa hở anh?” Thì em ơi, anh biết nói sao đành Câu chọn lựa ngàn năm còn chưa đủ Em là nắng hanh, R là mưa lũ Không nắng mưa về, vũ trụ buồn tênh Giữa cuộc đời này anh mãi lênh đênh Mượn R để quên, còn em để nhớ...
Top