Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

chung chi cua bo tai chinh

  1. Q

    Toàn quốc Khóa học chứng chỉ Kế toán trưởng. Chứng chỉ Bộ Tài chính

    --- Dựa trên khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng” --- Công Ty CP Hợp Tác Giáo Dục Toàn Cầu tổ chức các lớp: BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP và HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP >>> Khai giảng 21/04/2019 <<< - Vẫn nhận hồ...
Top