Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

chứng chỉ khai hải quan

  1. Đào tạo kế toán

    Hồ Chí Minh Dịch vụ KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI TP HCM, HN VÀ CÁC TỈNH

    - Tất cả các tổ chức, cá nhân đã, đang và sẽ làm việc trong môi trường hải quan và mong muốn trở thành nhân viên đại lý hải quan. - Tất cả sinh viên của các khối ngành muốn tìm hiểu về lĩnh vực hải quan xuất nhập khẩu o Khóa học được giảng dạy bởi 100% các chuyên gia hàng đầu đến từ...
Top