Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

chung chi ngach chuyen vien

  1. quyengdvn

    Toàn quốc Khóa học Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

    - Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Tel...
Top