Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

chuyên viên chính

 1. N

  Toàn quốc Khóa học Bồi dưỡng NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH trên toàn quốc ( Call/Zalo: 0902 86 86 81 )

  Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 81) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên chính và...
 2. N

  Toàn quốc Khai giảng khóa Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính trên toàn quốc ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

  Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 81) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên chính và...
 3. N

  Toàn quốc KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TRÊN TOÀN QUỐC ( TEL/ZALO: 0902 86 86 81 )

  Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 81) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên chính và...
 4. N

  Toàn quốc Học Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính tốt nhất tại Hải Phòng

  Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Khai giảng liên tục: 0948 054 296) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên chính và...
 5. VKduyen

  Hải Phòng KHAI GIẢNG LỚP HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,… (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 84 )

  KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,… (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 84 ) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi...
 6. VKduyen

  Hải Phòng TUYỂN SINH LỚP HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,… TOÀN QUỐC (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 84 KỲ DUYÊN )

  KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,… (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 84 ) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi...
 7. VKduyen

  Hải Phòng tuyển sinh KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,…(Khai giảng liên tục: 0902 86 86 84 )

  KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,… (Khai giảng liên tục: 0902 86 86 84 ) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi...
 8. VKduyen

  Hải Phòng TUYỂN SINH LỚP HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Khai giảng liên tục: 0983 27 90 04 ) Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên chính...
 9. D

  Toàn quốc Chứng chỉ Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính

  LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH - LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG - Thời gian học: buổi tối - Hình thức học: online qua Zoom. - Thời lượng: 2 tháng - Chương trình đào tạo: Theo quy định của Bộ Nội vụ - Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ: Trường Cán bộ Quản lý...
 10. D

  Toàn quốc Dịch vụ Khoá học chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

  LỚP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH - LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG - Thời gian học: ngoài giờ hành chính - Hình thức học: online qua Zoom, Trans. - Thời lượng: 2 tháng - Chương trình đào tạo: Theo quy định của Bộ Nội vụ - Chứng chỉ: do các Trường có thẩm quyền đào tạo theo Nghị...
 11. L

  Hải Phòng KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Khai giảng liên tục: 0938.86.86.50) 1. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 2. Đối tượng: - Công chức ngạch chuyên...
Top