Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

chuyên viên chính

  1. L

    Hải Phòng KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

    Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Khai giảng liên tục: 0938.86.86.50) 1. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 2. Đối tượng: - Công chức ngạch chuyên...
  2. G

    Hồ Chí Minh học QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH tp.Hồ Chí Minh

    Khóa học QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Thi cấp chứng chỉ của Bộ Nội Vụ) (Phục vụ cho kỳ thi nâng ngạch Chuyên Viên & Chuyên Viên Chính) Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo) Thực hiện Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho...
Top