Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

citric acid anhydrous

  1. linh linh

    Hồ Chí Minh Citric acid phụ gia công nghiệp, ổn định pH trong ao nuôi

    Công thức hóa học: C6H8O7.H2O Mô tả ngoại quan: dạng bột, màu trắng, vị chua. Công dụng: -Ổn định và cân bằng pH trong môi trường nước. Hạ pH nước. -Làm mềm nước cứng. -Phụ gia thực phẩm, chất tạo hương vị, chất bảo quản trong thực phẩm và đồ uống. -Trong công nghiệp được ứng dụng để đánh lớp gỉ...
  2. V

    Toàn quốc Mua bán sỉ citric acid hạ pH ao nuôi hiệu quả

    Công thức hóa học: C6H8O7.H2O Mô tả ngoại quan: dạng bột, màu trắng, vị chua. Ứng dụng: Ổn định và cân bằng pH trong môi trường nước. Hạ pH nước. Làm mềm nước cứng. Phụ gia thực phẩm, chất tạo hương vị, chất bảo quản trong thực phẩm và đồ uống. Trong công nghiệp được ứng dụng để đánh lớp gỉ trên...
Top