có hỗ trợ modbus rtu

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc PM8AO: Module 8 AO tín hiệu dòng 0-20mA, có hỗ trợ Modbus RTU và cổng RS485.

    PM8AO là Module đầu ra tín hiệu dòng 8 kênh của hãng Procon hiện đang được Bkaii phân phối tại thị trường Việt Nam. Mỗi kênh có thể được thiết lập để xuất ra một dòng điện trong dải 0 - 20mA. PM8AO hỗ trợ cổng truyền thông vật lý RS485 và giao thức truyền thông công nghiệp Modbus RTU. Module này...
Top