Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

công bố khẩu trang kháng khuẩn

  1. NGÂN2503

    Toàn quốc Quy Trình Công Bố Chất Lượng Khẩu Trang Kháng Khuẩn

    QUY TRÌNH BẢO KIM THỰC HIỆN KHI CÔNG BỐ KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN : – Tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến đăng ký chất lượng khẩu trang kháng khuẩn; – Tư vấn tài liệu, hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị; – Kiểm tra tài liệu khách hàng cung cấp; – Hỗ trợ mang sản phẩm khách hàng đi kiểm nghiệm và...
Top