Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

công tắc áp suất hs220

  1. H

    Toàn quốc Những điều cần biết về công tắc áp suất lắp đặt cho máy bơm

    Những điều cần biết về công tắc áp suất lắp đặt cho máy bơm Công tắc áp suất là thiết bị được lắp đặt trên đường ống để giúp cho bơm hoạt động một cách tự động, tránh hiện tượng gây cháy máy bơm Ví dụ: Khi máy bơm hoạt động trên đường ống mà bạn muốn cài đặt khoảng 12 bar là bơm ngắt và bắt...
Top