Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

công tắc dòng chảy potter

  1. H

    Toàn quốc Bán rơ le dòng chảy HFS20 tại Hà Tĩnh

    Công tắc dòng chảy HFS20 là gì? Công tắc dòng chảy HFS20 hay còn được gọi là rơ le dòng chảy HFS20. Đây là một trong những vật tư ngành nước có vai trò quan trọng có chức năng phát hiện dòng chảy. Dòng chảy đó có thể là chất lỏng hoặc chất khí nào đó trong môi trường dầu, khí, muối, ... Khi lắp...
Top