Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

công tác lưu trữ

  1. VKduyen

    Hải Phòng CHIÊU SINH LỚP HỌC KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

    THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị văn phòng và Công tác văn thư, lưu trữ Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH...
Top