Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

công ty hạt nhựa

  1. B

    Toàn quốc Hạt nhựa sinh học BIO40E

    Sản phẩm hạt nhựa sinh học BIOSTARCH BIO40E là hạt nguyên liệu kết hợp giữa nguồn nguyên liệu tái tạo là tinh bột và nhựa dầu mỏ truyền thống. Việc kết hợp nhằm giảm thiểu thành phần dầu mỏ và tăng khả năng phân huỷ trong thời gian ngắn, hạn chế sự ô nhiễm từ rác thải nhựa không phân huỷ...
Top