Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

công ty xây dựng

  1. S

    Toàn quốc Các công trình thi công của nhà đẹp Sài Gòn

    N H À Đ Ẹ P S À I G Ò N Cập nhật tiến độ thi công xây dựng 07 căn liên kế nhà anh Nguyên hẻm 220 Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh. Đêm 09.09.2019 Anh em công nhân nhà đẹp tiến hành đổ bê tông sàn lầu 02. Bất chấp thời tiết Sài Gòn đang ơ cao điểm của mùa mưa, các cơn bão liên tiếp gây mưa lớn nhưng...
  2. ctysongnam2019

    Toàn quốc Dịch vụ Đơn vị thi công xây dựng công trình

    Để hoàn thành một dự án xây dựng, một kế hoạch hiệu quả là cần thiết. Tất cả có liên quan đến việc thiết kế kiến trúc và thi công công trình hạ tầng phải gắn với những tác động gây ra với môi trường tự nhiên do dự án đó gây nên, phải bảo đảm thi công xây dựng đúng chương trình, ngân sách, an...
Top