Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

converter quang điện netlink htb-gs-03

  1. A

    Toàn quốc Bộ chuyển đổi 2 sợi Converter quang điện Netlink HTB-GS-03 loại 10/100/1000

    Bộ chuyển đổi 2 sợi Converter quang điện Netlink HTB-GS-03 loại 10/100/1000 – Cổng kết nối điện: Chuẩn RJ45. – Cổng kết nối quang: Chuẩn SC. Loại cáp quang sử dụng: Cáp quang single – mode, thu phát trên duy nhất 1 sợi. Bộ chuyển đổi Converter quang điện Netlink HTB-GS-03 Tên sản phẩm: Bộ...
Top