Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cục kê

  1. V

    Hà Nội Cục kê bê tông - Giải pháp mới trong xây dựng hiện đại

    Trong công tác thi công kết cấu phần thô, cụ thể là thi công thép và bê tông trên công trường, con kê bê tông được sử dụng nhằm mục đích tạo ra một lớp bảo vệ cho cốt thép (còn gọi là kê thép). Điều này đảm bảo cho kết cấu bề mặt thép được duy trì tiêu chuẩn cả trước và trong suốt quá trình đổ...
Top