Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

địa chỉ học kế toán hành chính sự nghiệp

 1. N

  Toàn quốc TUYỂN SINH KHÓA HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC ( TEL/ZALO: 0902 86 86 81 )

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp tất...
 2. N

  Toàn quốc KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ONLINE TRÊN TOÀN QUỐC

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp...
 3. VKduyen

  Hải Phòng TUYỂN SINH LỚP HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp tất...
Top