đại lý hải quan

  1. H

    Hải Phòng KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS

    KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàn tháng Ms Huệ: 0969.86.86.44) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư...
  2. H

    Toàn quốc lớp nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử trên toàn quốc_0969868630(Ms Thắm)

    Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử Căn cứ theo công văn số 1005/TCHQ-TCCB của Tổng Cục Hải quan ngày 25/2/2013 thì Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam là cơ sở đào tạo được phép tổ chức đào tạo Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức...
Top