Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

đại lý hải quan

 1. N

  Toàn quốc Khai giảng khóa học Khai hải quan điện tử chuẩn VNACCS/VCIS trên toàn quốc ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàng tháng Ms Khuê: 0902 86 86 81) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành...
 2. N

  Toàn quốc Khai giảng khóa học Khai hải quan điện tử chuẩn VNACCS/VCIS toàn quốc ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàng tháng Ms Khuê: 0902 86 86 81) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành...
 3. N

  Toàn quốc Khai giảng lớp Khai hải quan điện tử chuẩn VNACCS/VCIS trên toàn quốc ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàng tháng Ms Khuê: 0902 86 86 81) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành...
 4. H

  Toàn quốc Địa chỉ học chứng chỉ hải quan uy tín?

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS ( Khoá học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan Khai giảng hàng tháng Ms Thắm : 0969 86 86 30) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập năm 2004 do Sở kế hoạch đầu từ thành phố Hà Nội cấp. Là một trong những đơn vị...
 5. N

  Toàn quốc Hải Phòng KHAI GIẢNG LỚP KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàng tháng Ms Khuê: 0948 054 296) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành...
 6. VKduyen

  Hải Phòng HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS Ở ĐÂU TẠI HẢI PHÒNG, HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH,...... LÀ TỐT NHẤT ?

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàng tháng Ms Duyên: 0983.27.90.04) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành...
 7. VKduyen

  Hải Phòng CHIÊU SINH LỚP HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàng tháng Ms Duyên: 0983.27.90.04) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành...
 8. VKduyen

  Hải Phòng CHIÊU SINH LỚP HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàng tháng Ms Duyên: 0983.27.90.04) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư thành...
 9. H

  Hải Phòng KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS

  KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại lý hải quan) (Khai giảng hàn tháng Ms Huệ: 0969.86.86.44) Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam được thành lập 2004 do Sở kế hoạch đầu tư...
 10. H

  Toàn quốc lớp nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử trên toàn quốc_0969868630(Ms Thắm)

  Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử Căn cứ theo công văn số 1005/TCHQ-TCCB của Tổng Cục Hải quan ngày 25/2/2013 thì Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam là cơ sở đào tạo được phép tổ chức đào tạo Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức...
Top