Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

đại lý hàng hải

 1. D

  Toàn quốc CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN HỌC ONLINE - THỜI GIAN NGẮN Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng Điều kiện về nhân viên đại lý: Nhân viên đại lý tàu biển phải là...
 2. D

  Toàn quốc ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  LỚP HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN Tel/Zalo: Ms Thanh 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 - Căn cứ thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải - Căn cứ Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày...
 3. D

  Toàn quốc TRƯỜNG ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TÀU BIỂN ONLINE

  THÔNG BÁO: TUYỂN SINH LỚP ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THÁNG 11 Tel/Zalo: Ms Thanh 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 - Căn cứ thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải - Căn cứ Nghị định số...
 4. D

  Toàn quốc Chứng chỉ Đại lý tàu biển

  KHOÁ ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN Liên hệ: Ms Thanh 0902 86 86 84 ---------------------------------------------- Đối tượng học: Cá nhân, công ty có nhu cầu kinh doanh dich vụ đại lý cho các hãng tàu, nhân danh chủ tàu thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ cần thiết tại Việt Nam...
Top