Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

đạm dinh dưỡng

  1. L

    Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đạm EU - cung cấp acid amin tổng hợp, tăng trọng

    EU Thành Phần: - Acid amin: Alanin; Leucine; Glutamic acid; Arginine, Lysine; Methionine; Valine… - Khoáng chất: Calcium; Phosphorus; Potassium; Sodium,… Công Dụng: Cung cấp acid amin chất lượng cao, hấp thụ nhanh hơn so với protein hoặc peptide thông thường. Cung cấp các chất dinh dưỡng...
Top