Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

dạng chất bột đi mỹ

  1. T

    Toàn quốc Thời gian gửi hàng hóa dạng chất bột đi Mỹ bao lâu??

    Thông thường nếu quý khách hàng muốn gửi các loại bột ( bột tự nhiên hay bột hóa chất ) đều phải có giấy phép kiểm định, giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, MSDS. Các dịch vụ chuyển phát nhanh bình thường không thể đi và phát hàng cho người gửi, vì những chất bột...
Top