Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

đăng ký bản quyền tác giả

  1. C

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Dịch vụ nhanh làm giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thực phẩm

    Để lưu hành thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm trong nước và xuất khẩu, cần làm giấy phép gì? 🔥🔥Giấy phép cơ bản bao gồm: 1/ Giấy phép đăng ký kinh doanh 2/ Giấy phép VSATTP cho cơ sở sản xuất sản phẩm. 3/ Kiểm nghiệm & Công bố sản phẩm. 🔥🔥Doanh nghiệp có nhu cầu bảo hộ thương hiệu...
  2. N

    Hồ Chí Minh Đăng ký bản quyền tác giả cho logo bánh mì chuối tại C.A.O Media

    Đăng ký bản quyền tác giả cho logo bánh mì chuối tại C.A.O Media Bất cứ một tác phẩm văn học hay một bài hát, một trang web, một sản phẩm nào được sáng tạo và thể hiện dưới dạng vật chất đều có khả năng được bảo hộ. Do đó, nhằm hạn chế tối đa rủi ro tác phẩm bị đánh cắp, sao chép thì tác giả...
Top