Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

dấu nhảy 5 số

  1. V

    Hà Nội Dấu nhảy Deli 10 số 7510 giá 305.000đ

    DẤU NHẢY DELI 10 SỐ 7510 - Đặc tính: Sản phẩm được làm bằng kim loại sáng bóng chắc chắn, cầm đằm tay vận hành êm. Điều chỉnh được số nhảy. - Số chữ số: 10 - Hãng sản xuất: Deli - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhu cầu: + Thích hợp sử dụng cho việc đóng số đánh dấu và đếm sản phẩm... dấu số nhảy tự...
  2. V

    Hà Nội Dấu nhảy Deli 6 số 7506 giá 185.000đ

    DẤU NHẢY DELI 6 SỐ 7506 - Đặc tính: Sản phẩm được làm bằng kim loại sáng bóng chắc chắn, cầm đằm tay vận hành êm. Điều chỉnh được số nhảy. - Số chữ số: 6 - Hãng sản xuất: Deli - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhu cầu: + Thích hợp sử dụng cho việc đóng số đánh dấu và đếm sản phẩm... dấu số nhảy tự động...
Top