dấu nhảy tự động

  1. V

    Hà Nội Máy đóng số nhảy liên tục 6 số KW-TRIO 20600

    MÁY ĐÓNG SỐ NHẢY 6 SỐ KW-TRIO 20600 Đặc điểm: - Thích hợp sử dụng cho việc đóng số đánh dấu và đếm số lượng, thứ tự sản phẩm... dấu số nhảy tự động đặc biệt hữu dụng khi cần đóng vào các giấy tờ mang tính thứ tự, series hay vé xe, phiếu thu, chi 2 liên, 3 liên..., -Thích hợp dùng trong các...
Top