dây thép

  1. P

    Toàn quốc Bán Hàng rào thép gai hình dao, thép gai nhọn đường kính 30, 45, 60, 80,...

    Hàng rào thép gai hình dao, thép gai nhọn đường kính 30, 45, 60, 80,... Hàng rào dây thép gai hình dao được sản xuất và lắp đặt nhằm bảo vệ an toàn công trường, nhà máy xí nghiệp, trang trại,... Bảo vệ các khu quân sự, khu vực an ninh quốc phòng,... Với ưu điểm: - Lắp đặt nhanh gọn...
Top