Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

dịch vụ công bố chất lượng khẩu trang kháng khuẩn

  1. NGÂN2503

    Toàn quốc Công Bố Chất Lượng Khẩu Trang 3 Lớp, 4 Lớp Kháng Khuẩn

    QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG KHẨU TRANG 3 LỚP, 4 LỚP KHÁNG KHUẨN: Hiện nay chưa có tiêu chuẩn riêng cụ thể cho việc công bố chất lượng khẩu trang 3 lớp, 4 lớp kháng khuẩn mà sẽ áp dụng các tiêu chuẩn liên quan như sau: TCVN 7312:2003 về Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp –...
Top