Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

dịch vụ công bố khẩu trang vải kháng khuẩn

  1. NGÂN2503

    Toàn quốc Công Bố Khẩu Trang Vải Kháng Khuẩn Tái Sử Dụng Nhiều Lần

    CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN KHI ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ KHẨU TRANG VẢI KHÁNG KHUẨN: TCVN 7312:2003 về Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp – Khẩu trang có tấm lọc bụi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; TCVN 8389:2010 về khẩu trang y tế, gồm 3 phần: Khẩu trang y tế thông thường: Áp dụng cho khẩu...
Top