Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

dịch vụ hàng hải

  1. D

    Toàn quốc TRƯỜNG ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TÀU BIỂN ONLINE

    THÔNG BÁO: TUYỂN SINH LỚP ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THÁNG 11 Tel/Zalo: Ms Thanh 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 - Căn cứ thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải - Căn cứ Nghị định số...
  2. D

    Toàn quốc KHOÁ HỌC CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

    KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN - HỌC ONLINE hotline: 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; -...
Top