Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

đổi thẻ

  1. Trần Trần

    Hà Nội Chứng chỉ hướng dẫn viên, điều hành tour du lịch quốc tế và nội địa

    TUYỂN SINH KỲ THI THÁNG 04/ 2019 NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN, ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH TRÊN TOÀN QUỐC: 1. Ôn cấp tốc (1 ngày) + thi: - 02 đợt thi/ 1 tháng; - Chốt hồ sơ dự thi trước ngày thi 1 tuần; - Chứng chỉ có sau ngày thi 7 ngày. 2. Liên tục khai giảng các lớp học nghiệp vụ ngắn hạn (1,5 tháng)...
Top