Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

dieu kien thi nang ngach chuyen vien

  1. quyengdvn

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

    - Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Tel / Zalo...
Top