Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

điều khiển relay qua ethernet

  1. 4

    ĐIỀU KHIỂN RELAY QUA ETHERNET

    Điều khiển Relay qua Ethernet Bằng PC, SmartPhone USR-IO88 là một mạng wifi relay với 8 đầu vào và 8 kết quả đầu ra. Người Sử Dụng có thể thiết bị điều khiển bất cứ lúc nào dưới ba chế độ của Wifi, kết nối trực tiếp và kết nối từ xa. Tính năng: TCP giao diện, điều khiển chuyển đổi qua địa...
Top