Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

  1. L

    Hồ Chí Minh Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

    Xem chi tiết: Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2,3 I. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng: a) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; c)...
Top