Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

dmx 192

  1. M

    Hà Nội Bàn điều khiển đèn dmx 192 - điều khiển dmx 512

    Bàn điều khiển DMX512 kết nối mọi loại đèn Đối với tất cả các nhà sản xuất cũng như hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đều đau đầu với hệ thống ánh sáng về việc tương thích hay không tương tích các sản phẩm đèn. Hiện nay, bộ điều khiển chính trong hệ thống ánh sáng trên sân khấu là bàn DMX. Bộ...
Top