Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

đầu cân công nghiệp

  1. 4

    ĐẦU CÂN

    Đặc tính kỹ thuật - 2 Relay ra AL(mức thấp),AH(Mức cao) - Xuất tín hiệu ra dòng I (0-20mmA), áp V(0-10V)=> Kết nối PLC, bộ điều khiển... - Giao tiếp Mobus RTU/ ASCII qua RS232/RS485 http://4techshop.com/san-pham/dau-can-263.html
Top