Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

edta

  1. nhuykhoahocxanh

    Toàn quốc ETDA - 4NA ĐỨC: Khử kim loại nặng, khử phèn ao nuôi

    ETDA - 4NA ĐỨC: Khử kim loại nặng, khử phèn ao nuôi KHỬ KIM LOẠI NẶNG Thành phần Ethylendiamin Tetraacetic Acid Công dụng - ETDA - 4NA ĐỨC Khử kim loại nặng như: thuỷ ngân, chì, phèn lẫn trong nước - Giảm độc do tảo tiết ra hay tảo bị chết nhiều sinh ra - Kiểm soát PH trong ao, tránh dao...
Top