Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

edta dạng hạt

  1. V

    Toàn quốc Bán Impex DTA-EDTA 4 muối Ấn Độ khử phèn, kim loại nặng hiệu quả giá tốt

    Impex DTA là loại EDTA dạng bột đa dụng, tan trong nước tốt và cô lập linh hoạt được các ion kim loại trong một phạm vi pH bất kỳ. Công dụng: Khử phèn và các kim loại nặng trong nước, làm giảm độ cứng của nước. Thúc đẩy kiềm tốt cho nước vào ao và dễ dàng thúc đẩy tăng trưởng, ổn định sinh vật...
Top