Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

enzyme cắt tảo.

  1. V

    Toàn quốc Mua bán enzyme cắt tảo, xử lý nước Ấn Độ Microbate

    #ENZYME CẮT TẢO, #ENZYME XỬ LÝ NƯỚC, #ENZYME PHÂN HỦY MÙN BẢ HỮU CƠ, #MICROBATE, #ENZYME_ẤN_ĐỘ Thành phần: bao gồm các enzyme : Cellulase, Amylase, Lipase, Protease Công dụng: Phân hủy nhanh chóng mùn hữu cơ, thức ăn thừa, chất thải vật nuôi Tăng mật độ vi sinh có lợi, cải thiện chất lượng...
Top