Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

f2103

  1. BKAII

    Toàn quốc F2103 GPRS IP Modem hãng Four-faith

    F2103 GPRS IP Modem là một thiết bị di động đầu cuối cung cấp giải pháp truyền dữ liệu trên mạng công cộng. Thiết bị sử dụng CPU 16/32 bit và được nhúng hệ thống thời gian thực. F2103 GPRS IP Modem hỗ trợ cổng RS232/RS485/RS422, cho phép người dùng dễ dàng kết nối với thiết bị với cấu hình cơ...
Top