Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

fl45

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc FL45: Thiết bị cắt sét đường mạng RJ45

    FL45 Thiết bị cắt sét đường mạng RJ45 của hãng 3Onedata hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. FL45 được thiết theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán...
  2. BKAII

    Toàn quốc Đà Nẵng FL45: Thiết bị cắt sét đường mạng RJ45

    FL45 là thiết bị cắt sét đường mạng RJ45 của hãng 3Onedata hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn IEC6 1000-4-5 và ITU-TK20&K21 được công nhận là chuẩn về chất lượng chống tăng áp đột ngột, FL45 được làm để đáp ứng bộ chống sét đột biến cao...
Top