Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

fp2-xy64d2t

  1. hale1996

    Toàn quốc Bán Lập trình Panasonic PLC FP2-C2 nhập giá cạnh tranh - liên hệ ngay

    FP2 series: FP2-PSA1, FP2-PSA2, FP2-Y64P, FP2-Y64T, FP2-XY64D2T, FP2-XY64D2P FP2-PP21 FP2-PP41 FP2-PP22 FP2-PP42 FP2-PSA3 FP2-PSD2 FP2-X16D2 FP2-X32D2 FP2-X64D2 FP2-Y6R 6 FP2-Y16R FP2-Y16P FP2-Y16T FP2-Y32P FP2-Y32T PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG OMRON, SIEMENS, MITSUBISHI, FUJI, FESTO...
  2. hale1996

    Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương - Mô đun đầu vào DC panasonic FP2-X64D2

    Hãng Panasonic Mã hàng: FP2-X64D2 64 điểm đầu vào DC Điện áp đầu vào định mức : 24 V DC Dòng đầu vào định mức: xấp xỉ 4,3 mA. (ở 24V DC) Điểm đầu vào trên mỗi điểm chung: 32 điểm/điểm chung CÁC DÒNG PANASONIC TƯƠNG TỰ: FP2-X16D2, FP2-X32D2, FP2-X64D2, AFPX-EC80, AFPX-TAN1 FP2-C2L, FP2-C2...
Top