Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

gas lạnh r507 loại 11.3kg/b

  1. T

    Hồ Chí Minh Thanh lý, xả kho gas lạnh R507 loại 11.3kg/b tại Bình Tân

    Thanh lý, xả kho gas lạnh R507 loại 11.3kg/b tại Bình Tân R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang bị toàn cầu (GWP) là 3985, R507 đang được giám sát tương tự như R404A. Ứng dụng: Sử dụng làm môi chất...
Top