Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

gemu vietnam

  1. Tạ Thoát

    Toàn quốc GEMU Vietnam

    100% Germany Origin GEMU Vietnam 695 25D39C31711/N 1500 GEMU Metal Diaphragm Valve, Pneumatically Operated Type 695 Connection : Flanges ANSI class 125/150RF Body Material : 1.4435, investment casting Diaphragm Material : EPDM; Control Function : Normally closed Surface Finishing : Ra 6.3µm...
Top