Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

giá edta 4 muối

  1. H

    Toàn quốc Cung cấp EDTA Hà Lan, EDTA nguyên liệu, khử phèn giá tốt

    1. EDTA 4 muối Hà Lan DISSOLVINE NA là edta dạng bột, đa dụng , tan tốt trong nước và cô lập linh hoạt được các ion kim loại trong ao. 1. Thành phần: edta chiếm hơn 86% 2. Công dụng: - EDTA là chất càng hoá thông dụng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực - EDTA được sử dụng trong sản xuất chất...
Top