Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

giải quyết tranh chấp thừa kế

  1. T

    Hồ Chí Minh Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế

    Lập di chúc, kê khai di sản thừa kế ... dần trở thành vấn đề phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện đại. Thực tế cho thấy, những tranh chấp xảy ra xoay quanh vấn đề về thừa kế khiến không ít gia đình lập vào cảnh bi đát, tình cảm anh em rạn nứt. Hiểu được vấn đề này, dịch vụ tư vấn về thừa kế của...
  2. T

    Hồ Chí Minh DỊCH VỤ - KHỞI KIỆN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC

    Theo quy định Bộ luật dân sự, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác quyền thừa kế của người khác là mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Đối với yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà người chết để lại, thời hiệu khởi...
Top