Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

giám định

  1. giamdinhgenadn

    Toàn quốc Hà Nội Xét nghiệm ADN làm giấy khai sinh

    XÉT NGHIỆM ADN PHÁP LÝ LÀM GIẤY KHAI SINH ĐƯỢC CHỨNG THỰC Trung tâm công nghệ sinh học phân tử iLOCI được sự tin tưởng của các cơ quan Quản lý nhà nước về Hộ tịch - Tư pháp của chính phủ Việt Nam cũng như Đại sứ quán các nước, chính thức được nhận làm các thủ tục xét nghiệm ADN pháp lý cho các...
Top