Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

giấy in liên tục

  1. V

    Hà Nội Giấy in liên tục 3 liên IMP khổ 210/2 (khổ A5)

    GIẤY IN LIÊN TỤC 3 LIÊN IMP KHỔ 210/2 (A5) Đặc điểm: - Giấy in liên tục Impression khổ 210/2 - 3 liên là loại giấy màu Cacbonless liên tục đục lỗ chuyên dùng cho máy in vi tính - Là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia. - Bề mặt giấy láng đều, không có bụi...
  2. V

    Hà Nội Giấy in liên tục 3 liên IMP khổ 210/2 (khổ A5)

    GIẤY IN LIÊN TỤC 3 LIÊN IMP KHỔ 210/2 (A5) Đặc điểm: - Giấy in liên tục Impression khổ 210/2 - 3 liên là loại giấy màu Cacbonless liên tục đục lỗ chuyên dùng cho máy in vi tính - Là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia. - Bề mặt giấy láng đều, không có bụi...
Top