Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

gw1101-1d

  1. BKAII

    Toàn quốc GW1101-1D RS-485 bộ chuyển đổi 1 cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

    GW1101-1D(RS-485) là một bộ Modbus gateway theo chuẩn công nghiệp của hãng 3Onedata, chức năng chính là chuyển đổi tín hiệu giữa chuẩn giao thức Modbus TCP và Modbus RTU/ASCII. Bộ chuyển đổi tín hiệu GW1101-1D(RS-485) cung cấp 1 cổng nối tiếp - serial ( RS485/RS422) 5 bit terminal block và 1...
Top